workshop

A partir de l’obra de MYNEMÒSYME 2.0 de l’artista Pilar Rosado, plantejarem dinàmiques en què reinventarem criteris de classificació i ordenament des de la nostra pròpia exploració visual.

Acima, imagem criada por Francele Cocco com o software de Pilar Rosado a partir do acervo da Brasiliana Fotográfica.

︎︎︎   |   pt-br   |   es   |   en   |