sobre   news   

Reacción en Cadena


abril 23, 2022

exposição coletiva

Posar ordre a internet, és possible?

L’allau d’imatges que ens arriba de la xarxa ens obliga a establir estratègies creatives per adquirir algun control sobre elles.

Aquesta exposició presenta a tres artistes i les seves propostes sobre com endreçar aquest flux infinit, fascinant i absorbent que tenim a l’abast amb internet. Tots tres representen mons molt diferents, però tenen en comú aquesta pulsió per col·leccionar imatges modestes i posar-les en un ordre ple d’ecos que les enriqueix. Uns muntatges davant dels quals cada visitant farà associacions visuals diferents i sentirà ressonar acords en el seu inconscient, propis i exòtics.

Diu Joan Fontcuberta, “davant de l’excés i la bogeria d’acumulació icònica propiciada per internet, és urgent una ecologia visual”. Part d’aquesta ecologia passa per intentar fer un cribratge, un muntatge, un relat que doni sentit a caòtic arxiu, a aquesta absurda abundància d’imatges i informació.

+info